تجمع اعتراض آمیزی
  • تجمع اعتراضی به آزار حیوانات در ایران

    صبح امروز تجمع اعتراض آمیزی نسبت به حیوان آزاری در مقابل سازمان محیط زیست تشکیل شد. به گزارش تارنگار حقوق ...

    صبح امروز تجمع اعتراض آمیزی نسبت به حیوان آزاری در مقابل سازمان محیط زیست تشکیل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در این تجمع که گروهی از هنرمندان نیز در آن حضور داشتند .معترضین خواستار پاسخ گوی ...

    Read more