تجمیع اتهامات
  • مخالفت با آزادی مشروط یک زندانی سیاسی

     امیرنوذر نورى پور، زندانی سیاسی که در آستانه سومین سال از دوران محکومیت خود در بند هفت اوین به سر می برد ...

     امیرنوذر نورى پور، زندانی سیاسی که در آستانه سومین سال از دوران محکومیت خود در بند هفت اوین به سر می برد، از حق آزادی مشروط  محروم می باشد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسولین قضایی با صدور آز ...

    Read more