ترجان
  • قتل یک زن کولبر با شلیک نیروهای انتظامی

    بعد ازظهر پنجشنبه، ٢١ مرداد ماه، نیروهای انتظامی پایگاه “ترجان” به کاروان زنان کولبر در حوالی روستای “شار ...

    بعد ازظهر پنجشنبه، ٢١ مرداد ماه، نیروهای انتظامی پایگاه “ترجان” به کاروان زنان کولبر در حوالی روستای “شاریکند” آتش گشوده و موجب قتل یک زن کولبر شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمیته ...

    Read more