تشویش اذهان
  • روزنامه ایران مجرم شناخته شد

    دبیر هیأت منصفه مطبوعات گفت: «روزنامه ایران درباره اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی توس ...

    دبیر هیأت منصفه مطبوعات گفت: «روزنامه ایران درباره اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی توسط دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.» به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی اکبر کسائیان در گفت‌و ...

    Read more