تشکل کارگری کشور
  • ۸۵ درصد کارگران حداقل مزد را می‌گیرند

    رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد کارگران بازنشسته و ۸۵ درصد ...

    رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد کارگران بازنشسته و ۸۵ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می کنند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا ...

    Read more