تلاش برای تغییر قانون به نفع پزشکان متخلف
  • چراغ سبز مجلس به پزشکان متخلف

    در پی رسانه ای شدن واقعه ی بیمارستان اشرفی اصفهانی که در آن بخیه های صورت صدرای چهار ساله را به خاطر بی پ ...

    در پی رسانه ای شدن واقعه ی بیمارستان اشرفی اصفهانی که در آن بخیه های صورت صدرای چهار ساله را به خاطر بی پولی مادرش به دستور پزشک از صورت طفل کشیدند بر آن شدم تا مصوبه ی نا باورانه ی مجلس در مصونیت پزش ...

    Read more