تن فروش
  • پای درد دل دختر تن فروش

    ساعاتی از آخر شب را در خیابان‌های پایتخت می‌گذرانیم، می‌گویند، قیمت‌هایشان متفاوت است، اول گمانمان این بو ...

    ساعاتی از آخر شب را در خیابان‌های پایتخت می‌گذرانیم، می‌گویند، قیمت‌هایشان متفاوت است، اول گمانمان این بود که تنشان قیمت اجناس را می‌گویند اما انگار قیمت بود که با هم فرق داشت، اتحادیه خاصی هم ندارد، ...

    Read more