تهدیدهای جنسی
  • تهدیدهای جنسی در زندان مردان

    «اسد.ر» متهم به کلاه‏برداری و محکوم به تحمل ۱۵ سال زندان است؛ ساکن اندرزگاه شماره یک «رجایی شهر». با او د ...

    «اسد.ر» متهم به کلاه‏برداری و محکوم به تحمل ۱۵ سال زندان است؛ ساکن اندرزگاه شماره یک «رجایی شهر». با او درباره جنبه های مختلف زندگی در زندان حرف می زنیم، بحث تهدیدهای جنسی در زندان مردان هم به میان می ...

    Read more