تهران راهپیمایی
  • بازداشت یک فعال حقوق کودک در تهران

    روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، یک فعال حقوق کودک در راهپیمایی روزجهانی کارگر در تهران بازداشت شد. به گزارش تار ...

    روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، یک فعال حقوق کودک در راهپیمایی روزجهانی کارگر در تهران بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین آذر گشب، از معلمین و فعالین جمعیت دفاع از کودکان کار، روز شنبه ۱۱ ...

    Read more