توابع شهر سنندج
  • مرگ یک کارگر در شهر سنندج

      روز دوشنبه  ۲۹ شهریورماه، یک کارگر در شهر سنندج به دلیل فقدان ایمنی جان خود را از دست داد.به گزارش ...

      روز دوشنبه  ۲۹ شهریورماه، یک کارگر در شهر سنندج به دلیل فقدان ایمنی جان خود را از دست داد.به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز دوشنب ...

    Read more