توابع مهاباد
  • خودسوزی یک دختر ۲۰ ساله در مهاباد

     روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه، یک دختر جوان مهابادی اقدام به خودسوزی کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایرا ...

     روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه، یک دختر جوان مهابادی اقدام به خودسوزی کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این دختر جوان به نام مریم. ع، ۲۰ ساله، اهل روستای یارالی از توابع مهاباد، روز سه شنبه ۲۴ فرو ...

    Read more