تيغ اجاره
  • کودکان زیر تیغ اجاره و قاچاق اعضای بدن

    یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به خرید و فروش باند کودکان اشاره کرده و افزوده است:‌ «در بسیاری از مو ...

    یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به خرید و فروش باند کودکان اشاره کرده و افزوده است:‌ «در بسیاری از موارد کودکان ناپدید می‌شوند و اعضای بدن آنها قاچاق می‌شود و بعد از مدت‌ها جسد برخی از آنها در بیا ...

    Read more