جامعه پرستاری
  • وجود ۱۱ هزار پرستار بیکار در کشور

    رییس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه ۱۱ هزار پرستار بیکار در کشور وجود دارد، گفت: جای تعجب است که چطور ...

    رییس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه ۱۱ هزار پرستار بیکار در کشور وجود دارد، گفت: جای تعجب است که چطور برخی این واقعیت را انکار و ادعای کمبود پرستار می‌کنند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نق ...

    Read more