جراحت در ناحیه سر
  • محمد ابراهیمی به بیمارستان منتقل شد

     سید محمد ابراهیمی، روز دوشنبه  ۱۷ اسفند ماه، به دلیل جراحت در ناحیه سر به بیمارستان منتقل شد. به گزارش ت ...

     سید محمد ابراهیمی، روز دوشنبه  ۱۷ اسفند ماه، به دلیل جراحت در ناحیه سر به بیمارستان منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد ابراهیمی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج،  روز دوشنبه ۱۷ ...

    Read more