جرم جاسوسی
  • روزهای متفاوت دهه فجر در زندان

    به‌رسم معمول، نزدیک دهه فجر و یا اعیاد مذهبی که می‌شود، زندانیانی که درخواست عفو داده‌اند ساک‌هایشان را م ...

    به‌رسم معمول، نزدیک دهه فجر و یا اعیاد مذهبی که می‌شود، زندانیانی که درخواست عفو داده‌اند ساک‌هایشان را می‌بندند، وسایلی که تا دیروز به جانشان بسته بود را به هم‌سلولی‌هایشان می‌بخشند و منتظر اعلام اسم ...

    Read more