جعفر غفرانی
  • اعدام دو تن در زندان تبریز

    طی دو روز گذشته دو زندانی محکوم‌به اعدام در زندان تبریز پای چوبه دار رفتند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

    طی دو روز گذشته دو زندانی محکوم‌به اعدام در زندان تبریز پای چوبه دار رفتند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در روز یکشنبه ۲۷ دی‌ماه «حسن اسدی»، اهل ارومیه که به اتهام «مواد مخدر» ۱۲ سال در این زند ...

    Read more