جمعیت دانشجویی - مردمی امام علی
  • گزارش وضعیت کودکان معتاد در کشور

    عضو جمعیت دانشجویی - مردمی امام علی ضمن اشاره به انجام پژوهشی از سوی این NGO در سال ۹۳ ، جزییات این پژوهش ...

    عضو جمعیت دانشجویی - مردمی امام علی ضمن اشاره به انجام پژوهشی از سوی این NGO در سال ۹۳ ، جزییات این پژوهش را که بر روی نمونه آماری ۱۱۶ نفری از کودکان معتاد ساکن محلات حاشیه‌ای و آسیب خیز صورت گرفته بو ...

    Read more