جمع‌آوری گیاهان کوهی
  • مجروح شدن دو شهروند در اثر انفجار مین

    روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، دو شهروند در اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی براثر انفجار مین مجروح شدند. ...

    روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، دو شهروند در اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی براثر انفجار مین مجروح شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، یک دختر ۲۴ ساله به نام هاجر وا ...

    Read more