جنسیت
  • سقوط مرگبار یک کارگر از طبقه چهارم

    فرمانده انتظامیفرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: یک کارگر فنی کار هنگام نصب قطعات آسانسور از طبقه چهارم ...

    فرمانده انتظامیفرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: یک کارگر فنی کار هنگام نصب قطعات آسانسور از طبقه چهارم یک ساختمان سقوط کرد و جان باخت.  به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری برنا، سر ...

    Read more