جهاد عساکره
  • محکومیت یک شاعر در شادگان به دو سال حبس

    دستگاه قضایی یک شاعر ساکن شهر شادگان را به به دوسال حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ای ...

    دستگاه قضایی یک شاعر ساکن شهر شادگان را به به دوسال حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جهاد عساکره، از شاعران و فعالین شهر شادگان در استان خوزستان، توسط دادگاه انقلاب این شهر به ...

    Read more