جواد میر
  • اعدام سه زندانی در زندان مرکزی اصفهان

    سحرگاه روز جاری، سه زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. به گزارش تارن ...

    سحرگاه روز جاری، سه زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بامداد امروز ۲ مردادماه، حکم اعدام سه زندانی از جمله یک تبعه افغانستانی، ...

    Read more