حزب حیات آزاد کردستان
 • اعزام سامان نسیم به پزشکی قانونی

  سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد، جهت برسی موضوع «بلوغ» در زمان جرم به پزشکی قانونی ارومیه اعزام شد. به گزار ...

  سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد، جهت برسی موضوع «بلوغ» در زمان جرم به پزشکی قانونی ارومیه اعزام شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سامان نسیم، روز پنج‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه، جهت برسی موضوع «بلوغ» در زما ...

  Read more
 • محاکمه سامان نسیم، زندانی سیاسی

  دادگاه سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد، روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی ارومیه برگزار شد. ب ...

  دادگاه سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد، روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی ارومیه برگزار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سامان نسیم، روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه، جهت محاکمه به شعبه ۱۲ د ...

  Read more