حسن رستمی
  • بازداشت یک شهروند بوکانی

    روز یک‌شنبه ۶دی‌ماه حسن رستمی٬ شهروند کرد ساکن بوکان بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ٬ حسن ...

    روز یک‌شنبه ۶دی‌ماه حسن رستمی٬ شهروند کرد ساکن بوکان بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ٬ حسن رستمی روز یک‌شنبه ۶دی‌ماه از سوی مأموران امنیتی اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بدون دلیل مشخصی ...

    Read more