حسین شاهی
  • اعدام دو زندانی در زندان ارومیه

    روز جاری دو زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند به گزارش تارنگار حقوق ب ...

    روز جاری دو زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری، شنبه ۱۴ مرداد ماه حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه به اجرا ...

    Read more