حضور زنان در مجلس
  • ۸۰ درصد زنان ایران خانه‌دارند

    سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران می‌گوید که ۸۰ درصد زنان ایران خ ...

    سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران می‌گوید که ۸۰ درصد زنان ایران خانه‌دار هستند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، باستانی، شنبه ۲۴ بهمن در هما ...

    Read more