حقوق بشر سازمان ملل متحد
  • یک سوم زندانیان سیاسی ایران، کرد هستند

    این روزها، هم‎زمان با برگزاری سی‌ویکمین دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انجمن‌ها و تشکل های غیردولتی ...

    این روزها، هم‎زمان با برگزاری سی‌ویکمین دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انجمن‌ها و تشکل های غیردولتی ایرانی به ژنو رفته‌اند تا درباره ایران به مذاکره بنشینند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ب ...

    Read more