حمدحسین کروبی
  • احضار محمدحسین کروبی به دادسرای اوین

    خبرگزاری سحام از احضار محمدحسین کروبی٬ فرزند مهدی کروبی به دادسرای اوین خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

    خبرگزاری سحام از احضار محمدحسین کروبی٬ فرزند مهدی کروبی به دادسرای اوین خبر داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران٬ محمدحسین کروبی٬ فرزند ارشد مهدی کروبی٬ طبق احضاریه ای که صبح امروز پنجم مهرماه دریا ...

    Read more