حمله شدید عصبی
  • مادر ستار بهشتی در بیمارستان بستری شد

    گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، هم‌اکنون در بخش روان‌پزشکی بیمارستان رسول اکرم بستری می‌باشد. به گزارش تارنگا ...

    گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، هم‌اکنون در بخش روان‌پزشکی بیمارستان رسول اکرم بستری می‌باشد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۷ فروردین‌ماه، گوهر عشقی در اثر فشارهای روحی و روانی دچار حمل ...

    Read more