حمل و نقل خلیج فارس
  • تجمع رانندگان شرکت حمل و نقل خلیج فارس

    گروهی از رانندگان شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حق و حقوق رانندگان نام ...

    گروهی از رانندگان شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حق و حقوق رانندگان نامیده میشود، مقابل سازمان خصوصی‌سازی دست به تجمع زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ...

    Read more