حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه، ابلاغ شد