حکم قطع انگشتان دست
  • قطع انگشتان دست یک متهم در زندان مشهد

    حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام «سرقت» که به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود، روز گذشته در زندان ...

    حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام «سرقت» که به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود، روز گذشته در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خراسان، زندانی ۳۹ ساله‌ا ...

    Read more