خانه سینما
  • تجمع مستندسازان معترض مقابل خانه سینما

    مدتی‌ست که مشکلی به مشکلات مستندسازان ایرانی اضافه شده: انجمن مستندسازان عضو خانه سینما، مهم‌ترین تشکل صن ...

    مدتی‌ست که مشکلی به مشکلات مستندسازان ایرانی اضافه شده: انجمن مستندسازان عضو خانه سینما، مهم‌ترین تشکل صنفی سینماگران ایرانی به شمار نمی‌آیند. دلیل آن هم این است که آن‌ها از آغاز فعالیتشان انجمن را ثب ...

    Read more