خانه قاضی‌
  • صدور حکم قطع دست برای یک متهم به سرقت

    شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی حسین اصغرزاده، برای یک سارق، حکم قطع دست صادر کرد. ب ...

    شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی حسین اصغرزاده، برای یک سارق، حکم قطع دست صادر کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، سارقی سابقه دار بنام احسان، به حکم شعبه هشت ...

    Read more