خانوارهای یک نفره
  • افزایش۲۰ درصدی خانوارهای یک نفره

    نایب رئیس اتاق ایران گفت:  تعداد خانوارهای ۱ نفره (مجرد) به ۸.۵ درصد رسیده است، رشدی ۲۰ درصدی نسبت به ۷.۱ ...

    نایب رئیس اتاق ایران گفت:  تعداد خانوارهای ۱ نفره (مجرد) به ۸.۵ درصد رسیده است، رشدی ۲۰ درصدی نسبت به ۷.۱ درصد سال ۱۳۹۰ را نشان می دهد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، پدرام ...

    Read more