خدمات پزشکی وضعیت جسمانی
  • وضعیت جسمانی عیسی سحرخیز وخیم است

    عیسی سحرخیز که بیش از دوماه است توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده، وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و از خدمات پزشکی ...

    عیسی سحرخیز که بیش از دوماه است توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده، وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و از خدمات پزشکی محروم است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سحام، اتهاماتی چون تجمع و تبانی علیه ام ...

    Read more