خضر رسول مروت
  • انتقال خضر رسول مروت به زندان میاندوآب

    روز یکشنبه۲۱ شهریورماه، خضر رسول مروت، زندانی سیاسی، از زندان مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شد. به گزارش ...

    روز یکشنبه۲۱ شهریورماه، خضر رسول مروت، زندانی سیاسی، از زندان مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بنا به دستور دادستانی و رئیس زندان شهر مهاباد، خضر رسول مروت، زندان ...

    Read more