خط مرگ و فقر
  • کولبری؛ راه رفتن روی خط مرگ و فقر

    شاید اگر عکس‌های کولبران کردستانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر نمی‌شد همچنان کسی از آنان یاد نمی‌کرد. کسانی ...

    شاید اگر عکس‌های کولبران کردستانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر نمی‌شد همچنان کسی از آنان یاد نمی‌کرد. کسانی که هر روز در سکوت و بی‌خبری برای معاش زندگی و درآمدی بخور و نمیر خطر می‌کنند، از مرز رد می‌شوند ...

    Read more