خیابان بهشتی
  • کرج؛ پلمب محل کسب یک شهروند بهایی

    محل کسب یک شهروند بهایی در کرج از سوی مأموران پلمب شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ٢۵ م ...

    محل کسب یک شهروند بهایی در کرج از سوی مأموران پلمب شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ٢۵ مهرماه محل کسب یک شهروند بهایی به نام همایون لقائی‌فرزرا در خیابان بهشتی کرج از سوی مأموران پلمب ...

    Read more