خیابان لارستان
  • قطع شبانه درخت‌های خیابان لارستان

    شب گذشته تعدادی درخت در خیابان لارستان قطع شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، در ساع ...

    شب گذشته تعدادی درخت در خیابان لارستان قطع شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، در ساعات پایانی شب گذشته، ماموران شهرداری تهران در خیابان لارستان واقع در خیابان مطهری حاضر شده و اقد ...

    Read more