خیابان کریمخان
  • قتل کارگر شهرداری با قمه

    کارگر شهرداری شب یکشنبه ۱۹ تیرماه در خیابان کریمخان با ضربات قمه به قتل رسید. به گزارش تارنگار حقوق بشر د ...

    کارگر شهرداری شب یکشنبه ۱۹ تیرماه در خیابان کریمخان با ضربات قمه به قتل رسید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، شب یکشنبه مردی در تماس با پلیس از نزاع خونین در خیابان آبان محله کریمخ ...

    Read more