دادرسی عادلانه
 • دست‌کم ۱۰ زندانی در زندان قزل‌حصار اعدام شدند

  سحرگاه امروز دست‌کم۱۰ زندانی با اتهامات مرتبط با موادمخدر در زندانی قزل‌حصار به دار آویخته شدند. به گزارش ...

  سحرگاه امروز دست‌کم۱۰ زندانی با اتهامات مرتبط با موادمخدر در زندانی قزل‌حصار به دار آویخته شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز، ۲۸ مهرماه دست‌کم ۱۰ زندانی با اتهامات مرتبط با موادمخ ...

  Read more
 • مأموریت احمد شهید تمدید شد

   قرار داد و مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران، توسط اعضای سازمان ملل تمدید شد. به گزارش ...

   قرار داد و مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران، توسط اعضای سازمان ملل تمدید شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر ایران، در نشست شورای حقوق بشر سازما ...

  Read more
 • عدم وجود دادرسی عادلانه در ایران

  این پاسخ یک حقوقدانان سر‌شناس است، وقتی از او درباره حق دادرسی عادلانه سوال می‌شود: «چنین حقی در ایران وج ...

  این پاسخ یک حقوقدانان سر‌شناس است، وقتی از او درباره حق دادرسی عادلانه سوال می‌شود: «چنین حقی در ایران وجود ندارد و چنین مساله‌ای در سیستم قضایی و امنیتی ایران طنز تلخی بیش نیست.» نعمت احمدی، حقوقدان ...

  Read more