دادستان انتظامی
  • عدم برگزاری دادگاه محمد نجفی

    دادگاه محمد نجفی، وکیل دادگستری، علی رغم حضور وی در دادگاه برگزار نشد به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ...

    دادگاه محمد نجفی، وکیل دادگستری، علی رغم حضور وی در دادگاه برگزار نشد به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه محمد نجفی که قرار بود روز دوشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۵ جهت رسیدگی به اتهام «تشویش اذهان ع ...

    Read more