دادسرای تاکستان قزوین
  • احضار مجدد سیاوش کلیایی به دادسرا

    سیاوش کلیایی، فعال یارسانی روز شنبه ۱۷ مهرماه به دادسرای تاکستان قزوین احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

    سیاوش کلیایی، فعال یارسانی روز شنبه ۱۷ مهرماه به دادسرای تاکستان قزوین احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۷ مهرماه، سیاوش کلیایی، فعال یارسانی، در پی احضار به دادسرای تاکستان قزوی ...

    Read more