دادسرای رسانه
  • هیلا صدیقی بازداشت شد

    هیلا صدیقی، شاعر، نقاش و فعال اجتماعی شب گذشته و پس از ورود به ایران بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

    هیلا صدیقی، شاعر، نقاش و فعال اجتماعی شب گذشته و پس از ورود به ایران بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، هیلا صدیقی شب گذشته هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام  بازداشت شد ...

    Read more