دادگاه انقلاب شعبه بیست و شش
  • زمان دادگاه ابراهیم مددی تعیین شد

     محاکمه ابراهیم مددی، نایب‌رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در بیست و هشتم فروردی ...

     محاکمه ابراهیم مددی، نایب‌رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در بیست و هشتم فروردین‌ماه سال نود و پنج، در دادگاه انقلاب شعبه بیست و شش برگزار خواهد شد. به گزارش حقوق بشر در ایرا ...

    Read more