دادگاه اهر
 • احضار سلیمان کاظمی فعال مدنی به دادگاه اهر

  سلیمان کاظمی، شهروند آذربایجانی و فعال مدنی، به دادگاه اهر احضار شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ای ...

  سلیمان کاظمی، شهروند آذربایجانی و فعال مدنی، به دادگاه اهر احضار شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سلیمان کاظمی، فعال مدنی آزربایجانی که سابقه بازداشت های مکرر دارد، به دادگاه اهر احضار شده ...

  Read more
 • بازداشت یک فعال مدنی در اهر

  ابراهیم نوری، فعال مدنی ساکن اهر، در شعبه دوم بازپرسی دادگاه اهر توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش ...

  ابراهیم نوری، فعال مدنی ساکن اهر، در شعبه دوم بازپرسی دادگاه اهر توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ تیرماه، ابراهیم نوری، فعال مدنی، در پی اجضار به شعبه ...

  Read more