دادگاه کارگران
  • کارگران بافق دادگاهی شدند

    روز گذشته اولین جلسه دادگاه ۹ نفر از کارگران بافق برگزار شد. این در حالی است که مسئولان پیش از این وعده ل ...

    روز گذشته اولین جلسه دادگاه ۹ نفر از کارگران بافق برگزار شد. این در حالی است که مسئولان پیش از این وعده لغو پیگیری قضایی این کارگران را داده بودند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، ...

    Read more