دادگاه کیفری یک استان تهران
 • صدور حکم قطع دست برای یک متهم به سرقت

  دستگاه قضایی برای یک زندانی که سرقت متهم است، حکم قطع دست صادر کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ی ...

  دستگاه قضایی برای یک زندانی که سرقت متهم است، حکم قطع دست صادر کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک زندانی در پرونده‌ای که در سال ۹۴ گشایش یافته، از سوی شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ...

  Read more
 • صدور حکم قطع دست برای سه متهم در تهران

  شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران سه متهم به سرقت را بطور جداگانه به قطع دست محکوم کرده است. به گزارش ...

  شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران سه متهم به سرقت را بطور جداگانه به قطع دست محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، در جلسه محاکمه سه متهم به سرقت که چند روز قبل در ش ...

  Read more
 • صدور حکم قصاص برای دو متهم به قتل

  دو متهم به قتل از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران به قصاص محکوم شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ...

  دو متهم به قتل از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران به قصاص محکوم شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، این دو متهم چند روز قبل در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی ...

  Read more
 • حکم اعدام یک زن به اتهام قتل

  دستگاه قضایی یک زن را به اتهام قتل به اعدام محکوم کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فرارو ...

  دستگاه قضایی یک زن را به اتهام قتل به اعدام محکوم کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فرارو، شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران "فرشته" را به اتهام قتل مادر شوهر خود به اعدام محکوم کر ...

  Read more