داشتن سد و رودخانه
  • ۳۰ شهر خراسان رضوی با تنش آبی روبرو است

    با برداشت بی‌رویه و افت آبگیری چاه‌های آب، تابستان سال آینده ۳۰ شهر خراسان رضوی در شرایط تنش آبی قرار می‌ ...

    با برداشت بی‌رویه و افت آبگیری چاه‌های آب، تابستان سال آینده ۳۰ شهر خراسان رضوی در شرایط تنش آبی قرار می‌گیرند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ...

    Read more