دانا لنج آبادي
  • دانا لنج آبادی به دادگاه احضار شد

    دانا لنج آبادی، فعال مدنی مریوانی امروز پس از مراجعه به دادگاه این شهرستان با کفالت آزاد شد. به گزارش تار ...

    دانا لنج آبادی، فعال مدنی مریوانی امروز پس از مراجعه به دادگاه این شهرستان با کفالت آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از موکریان، شعبه اول دادیاری دادگاه عمومی و انقلاب مریوان روز چها ...

    Read more